HoriHeke_Portrait Young Hori Heke Hori Heke & Wife
Portrait of Hori Kerei Taiaroa A young Hori Kerei Taiaroa "Hori Kerei Taiaroa & Wife"
     
Chief Taiaroa Jack Taiaroa Uncle Riki
Chief Te Matenga Jack Taiaroa Uncle Riki
Tini Apa Funeral  
Taua Tini Burns "Funeral of Apa Taiaroa"